Obchodní podmínky

Způsoby realizace objednávky

1) Prostřednictvím České pošty

Při objednávce vám bude účtováno poštovné ve výši 159,- Kč, při objednávce nad 2500 Kč je poštovné zdarma, balné neúčtujeme.

UPOZORNĚNÍ! od 1.1.2012 bude doručování zásilek dvěma způsoby, uložení na poště a doručení domů.Způsob doručení prosím uveďte při objednávce v textu poznámky.

2) Bankovní převod - na účet 1814296319/0800 vedený u České Spořitelny

Provozní řád:

1) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu fancar.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

3) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

4) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

6) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku fancarhifi.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

7) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod) zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

8) Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena. Záruční vada není vada, která je důsledkem neodborné instalace nebo mechanického poškození kupujícím. Reklamace vyřizujeme ihned po přijetí - výměnou zboží ve 100% kvalitě.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

 

Spotřebitel má právo podle ust. § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Výjimku z možnosti odstoupení od smlouvy jsou stanovené v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku.

 

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

 

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, včetně prodejního dokladu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

 

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného či jiných nákladů), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupjící využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

V případech, kdy má kupjící v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby přrvzetí zboží kupijícím.V takovém případě vrátí prodávající kupujícímucenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebilele, ve znění pozdějších přepisů.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

K mimosoudnímu  řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce , se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 PRAHA 2, IČ:000 20 869, internetová adresa www.coi.cz